Zjazd Rodzinny
Zjazd Rodzinny

22 sierpnia 2015 roku odbył się I Zjazd Rodu Załusków oraz rodzin spowinowaconych. W zjeździe uczestniczyło 200 osób, w tym 30 z USA. Po raz pierwszy rodzina miała sposobność zapoznania się z moją publikacją „Dzieje rodziny Załusków”. Impreza była bardzo udana, trwała do białego rana. Poniżej mała relacja.                                                                                                                         

Wójt Andrzejewa Pan Michał Rutkowski wręcza mi kwiaty i upominki dziękując za organizację Zjazdu.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu.

Poszukiwanie swoich korzeni w drzewie genealogicznym, które stworzyłam o wymiarach 2 x 4 m

Moja najbliższa rodzina: siostra, córki, zięciowie i wnuczęta

Posted on: Jun 05, 2017
Blog Category
Author: Alicja Wysocka